Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Важно: На 17 декември 2014г. от 14.00ч. в съдебна зала №2, етаж 1 на Съдебната палата съдебните заседатели избрани за мандат 2015-2019 г. ще положат клетва (пълен текст)*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Поради годишно приключване суми могат да се внасят чрез POS терминалите в съда до 16.12.2014 г. Плащанията ще бъдат подновени на 05.01.2015POS терминални устройства ***
Начало Съдебни заседатели

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org* Протокол на ВСС относно възнагражденията на съдебните заседатели

* Кой е съдебният заседател? Как да станете съдебен заседател?


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На 17 декември 2014г. от 14.00 часа в съдебна зала №2, етаж 1 на Съдебната палата ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на съдиите от Окръжен съд-Бургас и съдебните заседатели, избрани от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд-Бургас, за предстоящия мандат от 2015г. до 2019г., за ПОЛАГАНЕ  НА  КЛЕТВА и подписване на клетвен лист.
*Списък на съдебните заседатели с мандат 2015-2019 г.


                Списък на съдебните заседатели в ОКРЪЖЕН СЪД гр. БУРГАС с мандат до 2014 г.  


име, презиме, фамилия сл.тел.
1 Георги Костов Георгиев висше-икономист
2 Емилиян Андреев Георгиев Средно-пристанищен механизатор
3 Кирил Иванов Лефтеров Висше-история и философия
4 Стамен Георгиев Георгиев  Висше-право
5 Таня Димитрова Петрова  Висше-педагогика
6 Христана Иванова Маринова  Висше-компютърни системи
7 Ангел Димитров Божидаров Учителски институт-Бургас, полувисше
8 Антоанета Борисова Ангелакова  висше-история
9 Антоанета Нешева Стоилова средно-готвач
10 Апостол Стойчев Стойчев Висше- Межд.икон.отн-я; икономика-,бизнес адм-я;от 2007-право в БСУ
11 Валентин Василев Попов  Висше-икономист-счетоводител
12 Валентин Иванов Недялков  Средно-управител стр.фирма
13 Васила Пейчева Кофинова  Средно-икономист-счетоводител
14 Веселина Савова Коруджиева - Топузова висше-библиография
15 Галина Желязкова Байчева висше-химик
16 Галина Костадинова Русенова висше-българска филология
17 Гергана Димитрова Нанева - Георгиева висше-Колеж по туризъм
18 Гинка Тодорова Петрова средно-продавач консултант
19 Даниела Николова Бонева висше-българска филология
20 Даниела Николова Николова висше-право
21 Даниела Янкова Русева висше-агроном
22 Денка Георгиева Граматикова средно-специално-икономика
23 Диана Димитрова Попова висше-Теология
24 Димитър Иванов Каридков средно-механотехникум
25 Димитър Стоянов Савов средно-механотехникум, подполковник от системата на МВР
26 Димчо Рачев Рачев Средно-техник,шлосер
27 Дияна Димитрова Стоилова Средно-Механотехникум
28 Добринка Градоева Французова Колеж по туризма-мениджмънт
29 Елена Александрова Димитрова Средно-специално
30 Елена Дойчева Янкова Висше-агроном
31 Елена Костадинова Георгиева Висше-технология на водата
32 Елисавета Жейнова Калчева средно-икономика
33 Жечка Дикова Димитрова Полувисше-учител
34 Златина Димитрова Караиванова Висше-публ.адм.,адм.право и процес,финанси,администрация, счетоводство и контрол
35 Златина Иванова Попова Средно музикално
36 Златка Димитрова Касабова Висше-георгарфия, история,хидроклиматология
37 Иван Дочев Дочев Средно,строителна механизация
38 Иванка Пенчева Желева Средно-икономика
39 Иванка Тодорова Гънева Средно-дървообработване
40 Йова Милкова Атанасова Средно-машинен техник
41 Катя Щерева Таралова Висше-информатика
42 Керка Недева Вълчева Полувисше-детска учителка
43 Любомир Ангелов Вълков Средно-химик,в момента учи в БСУ
44 Марияна Димитрова Стоянова Средно-СОУ
45 Марин Кръстев Янков средно
46 Марина Христова Нонева Висше-икономика
47 Мария Танева Колева Средно-специално химия
48 Матей Петров Дънев средно
49 Моника Радева Джунева Висше-право
50 Нели Делчева Евтимова - Георгакиева Висше-икономика,педагогика
51 Николина Димитрова Иванова Висше-икономика
52 Николина Тодорова Бояджиева  Висше-химик
53 Пепа Георгиева Керемедчиева  Средно-строителство
54 Петко Иванов Барзов  Висше-строителен инженер
55 Петко Иванов Колев  Полувисше-учител
56 Петко Михайлов Лазаров Висше-МВР
57 Костадинка Георгиева Вълчева   Средно-строителство 
58 Петя Димитрова Дряновска  Готвач-технолог
59 Петя Костова Хаджиева -Дракалиева  висше-химик
60 Пламена Кръстева Маринова  Висше-икономика
61 Плумка Савова Русева  Висше-историк
62 Росица Стоянова Петкова  Висше-право
63 Румен Панайотов Гърков  Полувисше-туризъм
64 Георги Стоилов Чавдаров   Висше-икономика и второ висше-криминалистика
65 Румяна Русева Димчева  Инженер – химик
66 Руска Иванова Радославова  Средно-специално
67 Севдалина Тодорова Полименова Висше- социален мениджмънт
68 Славка Николова Демерджиева  Полувисше - медицинско образование
69 Стефан Желчев Стефанов  Висше-икономика
70 Иван Стоянов Добрев   Висше-управление на транспорта
71 Стефанка Василева Вълкова  Висше-икономика
72 Стефка Кръстева Стаматова  Средно специално
73 Стоянка Василева Морфова  Полувисше-педагогика
74 Стоянка Иванова Фиданова  Средно-икономика
75 Тодорка Николова Петрова  Средно-строителство
76 Тошко Иванов Стойчев   Висше-инженер
77 Уляна Христова Желева  Висше-руска филология
78 Филип Стоянов Филипов  Ел.обзавеждане на кораб
79 Филка Иванова Петрова  Висше-бизнес-администрация
80 Христо Георгиев Генчев  Висше, химик, к.т.н.
81 Цветанка Златкова Пеева  Полувисше,фелдшер
82 Янка Димитракева Стойчева  Висше-икономика

 
   
 
Copyright © 2014 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org