Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало Съдебни заседатели

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org* Протокол на ВСС относно възнагражденията на съдебните заседатели

* Кой е съдебният заседател? Как да станете съдебен заседател?


* Освободени съдебни заседатели
 

   Съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Бургас с мандат 2015-2019г.

1.      Александър Михайлов Агов

2.      Александър Станчев Костов

3.      Анастасия Димитрова Ганчева

4.      Анелия Георгиева Узунова

5.      Анка Георгиева Янева

6.      Антоанета Стоилова Вдовичина

7.      Апостол Стойчев Стойчев

8.      Асен Александров Касабов

9.      Валентин Иванов Недялков

10.  Веселина Савова Коруджиева-Топузова

11.  Веска Анастасова Делева

12.  Виолета Валентинова Козарова

13.  Виолета Величкова Узунова

14.  Галина Василева Петрова

15.  Галина Грудова Горова – Вълканова

16.  Галина Костадинова Русенова–Чавдарова

17.  Георги Благоев ТимНев

18.  Георги Костов Георгиев

19.  Георги Дончев Митев

20.  Гергана Илиева Илиева

21.  Гинка Тодорова Петрова

22.  Даниела Николова Бонева

23.  Диана Димитрова Попова

24.  Диана Пенева Къркелова–Сотирова

25.  Димитринка Иванова Колева

26.  Димо Павлов Димов

27.  Димчо Рачев Рачев

28.  Добринка Градоева Французова

29.  Евгени Георгиев Джимертов

30.  Евгения Янкова Месерджиева

31.  Елена Александрова Димитрова

32.  Елена Николова Рунева

33.  Живко Иванов Панайотов

34.  Златина Колева Димитрова

35.  Златина Савова Христова

36.  Иван Киров Топалов

37.  Иван Стойчев Николов

38.  Иван Тодоров Василев

39.  Илияна Красимирова Драганова

40.  Ирина Христова Иванова

41.  Йорданка Димитрова Димитрова

42.  Калина Божидарова Колева

43.  Керка Вълчева Кидерова–Неделчева

44.  Константин Георгиев Узунов

45.  Константина Александрова Караиванова

46.  Красимира Николова Петкова

47.  Любомир Ангелов Вълков

48.  Мариета Божидарова Пенчева

49.  Марина Рудолф Франц

50.  Мария Атанасова Христова

51.  Мария Иванова Георгакева

52.  Мая Стоянова Бъчварова

53.  Милчо Динев Иванов

54.  Михаил Величков Узунов

55.  Недялка Войнова Недялкова

56.  Недялка Георгиева Хрисимова

57.  Нигяр Ахмед Гънгърлак

58.  Николай Колев Димитров

59.  Николай Петров Желев

60.  Николина Димитрова Иванова

61.  Павлина Маринова Братанова

62.  Пенка Георгиева Шангова

63.  Петър Димитров Христов

64.  Петя Величкова Станчева–Минкова

65.  Петя Костова Хаджиева–Дракалиева

66.  Райчо Борисов Костадинов

67.  Росица Добрева Иванова

68.  Росица Мирчева Динева

69.  Румен Веселинов Петков

70.  Светлана Георгиос Андонова

71.  Севгин Сефер Шефкед

72.  Севдалина Тодорова Полименова

73.  Стефан Василев Калчев

74.  Стоян Тодоров Тодоров

75.  Стоянка Бойчева Дойчинова

76.  Таня Димитрова Петрова–Панкова

77.  Таня Димитрова Попова

78.  Татяна Павлова Желева

79.  Тинка Георгиева Михалева

80.  Тинка Кирилова Желева

81.  Тодор Панайотов Сурчев

82.  Хубавина Янева Арнаудова

83.  Цвета Стоянова Найденова

84.  Явор Георгиев Георгиев

85.  Янка Димитракева Стойчева

86.  Янка Павлова Кирова

87.  Янка Янакиева Димитрова Шаркова

 

 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org