Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Профил на купувача

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org*ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно условията и редът за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Окръжен съд - Бургас

*ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане профила на купувача в Окръжен съд - Бургас

*Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд Бургас относно лицата отговорни за поддръжане профила на купувача

Номер на поръчката: 01321-2018-0001.
Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, от краен снабдител, по регулярни цени за нуждите на Окръжен съд-Бургас, Административен съд-Бургас, Районен съд-Бургас,Окръжна прокуратура-Бургас, Районна прокуратура-Бургас и ГД"Охрана"-Бургас, за срок от 2 години от 01.01.2019г. до 31.12.2020г. вкл.

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org