Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Медиация

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


МЕДИАЦИЯ

ТЪРСИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СПОРА

 

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ

 

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ И СПОГОДБИ

към ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

и

РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС

 

Какво е МЕДИАЦИЯ

 

Най-успешният способ за доброволно разрешаване на спорове в неформална и поверителна процедура.

 

Превърнете спора в сътрудничество!

 

Защо медиацията е подходяща за Вас:

 

Имате спор → насрещната страна не разбира вашите аргументи →

желаете да спестите средства → тогава имате нужда от Медиатор!

 

Медиацията събира страните по спора с неутрална трета срана – МЕДИАТОР, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение.

 

Как да участвате в процедурата:

 

В създадения Център за медиация и спогодби в Съдебната палата, етаж 1:

→ подавате Заявление за участие в процедура по Медиация

→ Вие да избирате Медиатор от одобрения от Съда списък

→ насрочвате среща

 

Какво може да постигнете:

 

-         Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.

-         Доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба.

-         Прекратяване на съдебните производства.

 

БЪРЗО, ЕФЕКТИВНО И БЕЗПЛАТНО ПЪРВОНАЧАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ!

 

 

Работното време на Центъра за медиация:

всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа

 

Телефон за информация и контакти с Центъра: 0889208923

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org