Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас потвърди задържането под стража спрямо обвиняем за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди

Окръжен съд – Бургас потвърди взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Димитър П., привлечен като обвиняем за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.

Димитър П. е обвиняем за това, че на 07.07.2019 г., около 19:00 часа, в градинка в ж. к. „Възраждане“ в гр. Бургас, причинил на И. Й. телесна повреда по хулигански подбуди, чрез нанасяне на порезни рани с нож (престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК).

Според въззивната инстанция действително предявеното обвинение на Димитър П. не е за тежко умишлено престъпление по смисъла на закона, но първата предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, е обвиняемият да е извършил престъпление, което се наказва с „Лишаване от свобода“ или друго по-тежко наказание. В случая престъплението е наказуемо с „Лишаване от свобода“ до три години. Настоящият въззивен състав намери, че правилно първоинстанционният съд е приел, че от събраните до момента доказателства може разумно да се предположи, че обвиняемият е извършил деянието, предмет на разследването. Окръжен съд – Бургас счете, че е налице реална опасност Димитър П. да извърши престъпление, ако мярката му за неотклонение е по-лека от „Задържане под стража“. Опасността се обосновава от данните по делото, свързани с механизма на извършване на деянието, сочещи на първоначално проявена безпричинна агресия от страна на обвиняемия спрямо майка с невръстно дете, насочена впоследствие към нейния съпруг, който се е опитал да я защити от нападението на Димитър П. „Демонстрираното отсъствие на първични задържащи механизми, незачитане не само на основни човешки ценности, но и на елементарни етични норми на социално поведение, в съчетание с наличните по делото данни, че обвиняемият е бивш военен, служил и в чуждестранен легион, като след завръщането си от този легион е показал признаци на влошаване на психическото му състояние, за което не са взети адекватни медицински мерки до момента, сочат, че риска обвиняемият да извърши престъпление е напълно реален“, казва в мотивите си съда.

Според въззивната инстанция по делото е необходимо изготвянето на комплексна съдебно психиатрично-психологична експертиза за изясняване на психическото състояние на обвиняемия както към момента на извършване на инкриминираното деяние, така и понастоящем. Чистото съдебно минало и наличието на постоянен и настоящ адрес на Димитър П. не са такива обстоятелства, които да изключват категорично опасността от извършване на престъпление, поради което да не се вземе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

16.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас задържа под стража обвиняем за грабеж

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Боян С., привлечен като обвиняем за грабеж в условията на „опасен рецидив“.

Боян С. е обвиняем за това, че на 06.07.2019 г., в к.к. „Слънчев бряг“, при условията на опасен рецидив отнел чужда движима вещ – златен ланец, с тегло около 18 грама от владението на Й. Т., с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила – блъснал и  съборил на земята пострадалата и издърпал златния накит от врата й. В съдебното заседание, прокурорът заяви, че по време на деянието обвиняемият е бил с перука, с боядисано лице (престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК).

Според държавното обвинение, по делото са налице данни за подготовка на грабежа. Обвиняемият е многократно осъждан за грабежи, извършвани на територията на различни райони – Хасково, Бургас, Несебър. Упълномощеният защитник на Боян С. не оспори наличието на обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен, но поддържа тезата, че в последните три години преди деянието, Боян С. не е извършвал престъпни деяния и е изразил съжаление за извършеното. В личната си защита пред съда, Боян С. заяви, че в миналото е бил приеман за лечение в психиатрични заведения, при които са били установени шизофреноподобни състояния, следствие от злоупотреба с  психоактивни вещества.

Според Окръжен съд – Бургас съществува обосновано предположение за възможното участие на задържания в извършването на престъплението, което е наказуемо с „Лишаване от свобода“ от 5 до 15 години. Съществува наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление, ако не е задържан. Прегледът на съдебното минало на Боян С. разкрива за съда профил на извършител на престъпления основно против собствеността – кражби, грабежи, вещно укривателство, както и държане на наркотични вещества. Обвиняемият не е трудово ангажиран, не обитава регистрирания си постоянен адрес в гр. Хасково и по делото е установено, че Боян С. е осъществил и задгранични пътувания, последното от които в периода 16 – 19 май 2019 г. В мотивите си за вземането на най-тежката мярка за неотклонение, Окръжен съд – Бургас се води от „установените до момента доказателства по делото, предприетата от дееца предварителна подготовка, изразяваща се в дегизиране с перука и дрехи, предназначени да затруднят неговото разпознаване и евентуално установяване, бруталният подход и предприетите веднага след деянието действия на обвиняемия да се укрие и да заличи следите, водещи към него.“

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протест пред въззивна инстанция в 3-дневен срок.

09.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас потвърди мярката за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за противозаконно отнемане на МПС

Окръжен съд – Бургас потвърди определение на Районен съд – Несебър и взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Радослав С., привлечен към наказателна отговорност за противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство от владението на другиго без негово съгласие (престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2 от НК). Радослав С. е обвиняем за това, че на 27.06.2019 г., в гр. Несебър, пред сградата на банка, противозаконно е отнел чуждо МПС – лек автомобил, с намираща се в него парична сума от 8 000 лв. от владението на С. Б., без негово съгласие, с намерение да го ползва.

Настоящият въззивен състав намери, че правилно първоинстанционният съд е приел, че от събраните до момента доказателства по досъдебното производство може да се предположи, обвиняемият да е извършил деянието, предмет на разследването. В мотивите си Окръжен съд – Бургас казва: „важно е да се подчертае, че произнасянето на съда по въпроса за мярката за неотклонение, която обвиняемият следва да търпи на съответния етап от развитие на наказателното производство, няма отношение към крайния акт на съда, решаващ въпроса за вината на лицето“. Съдът обоснова наличие на реална опасност от извършване на престъпление от страна на обвиняемия, с оглед на приложената справка за съдимост, от която е видно, че Радослав С. е осъждан на ефективни наказания „Лишаване от свобода“, включително и за престъпления по чл. 346 от НК. „Наличието на предходно, несъответстващо на закона поведение, включващо коментираните по-горе осъждания на дееца от една страна е показател за престъпни нагласи, а от друга, дава основание на съда да приеме, че съществува опасност от реализиране на престъпна проява от обвиняемия, в случай, че свободното му предвижване не бъде ограничено с най-тежката мярка за неотклонение“, посочва въззивната инстанция.

С тези мотиви, Бургаският окръжен съд намери жалбата на защитника на обвиняемия срещу определението на Районен съд - Несебър за неоснователна, а атакуваното определение като законосъобразно, което следва да бъде потвърдено.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

08.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за палеж на автомобил

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за палеж на автомобил, по което обвиняем е Димитър М., за това, че на 18.07.2017 г., около 02.30 ч., в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, пред блок, действайки като посредствен извършител, чрез А. К. (като от А. К. не може да се търси наказателна отговорност, тъй като върху същият обвиняемият е въздействал физически и психически - чрез нанасяне на побой и заплаха с убийство с пистолет, да извърши изпълнителното деяние, без А. К. да е извършил виновно и противоправно изпълнителното деяние), запалил имущество - лек автомобил, собственост на И. Т., на стойност 2 950.00 (две хиляди деветстотин и петдесет) лв., като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху друг лек автомобил, собственост на В. Б., на стойност 1 900.00 (хиляда и деветстотин) лв.

Пострадалото лице, И. Т., не се яви в съдебното заседание и не желае да бъде конституиран като частен обвинител или граждански ищец в настоящото съдебно производство.

Състав на Окръжен съд – Бургас изслуша становищата на страните по всички въпроси  в разпоредителното заседание. Защитата на подсъдимия помоли съда за произнасяне по т. 3 от чл. 248 от НПК, според която има допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Според защитника, има допуснати пропуски в правната квалификация на обвинителния акт относно участието на подсъдимия в деянието, като оспорва наличието на посредствено поръчителство, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено и върнато на държавното обвинение.

Окръжен съд – Бургас счете искането на защитата за неоснователно, предвид обстоятелството, че обвинителния акт във вида, в който е в кориците на делото, отговаря на изискванията, визирани в чл. 246, Тълкователно решение № 2 от 2002 г. на Върховния касационен съд. В обстоятелствената част се посочват обективните и субективни съставомерни признаци на инкриминираното деяние. Съдът няма правомощия на преценка срещу кого трябва да бъде повдигнато обвинение, като в хода на делото,  съдебният състав ще прецени каква е конкретната форма на участие на подсъдимия в настоящото производство. Според настоящата съдебна инстанция, не са налице основания, с които да се ограничава правото на защита на подсъдимия.

Това определение на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране пред въззивна инстанция в 7-дневен срок. Съдът отложи делото до произнасянето на въззивната инстанция при евентуално обжалване и насрочи следващото заседание по процеса на 5 септември.

Окръжен съд – Бургас потвърди и взетата спрямо Димитър М. мярка за неотклонение „Подписка“.

04.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас допусна екстрадиция на руска гражданка, обвиняема за измама в големи размери

Окръжен съд – Бургас допусна екстрадиция на Елена М. и предаде руската гражданка на съдебните власти на Руската Федерация.

Елена М. се издирва за осъществени три престъпления „измама“ в особено големи размери, реализирани на територията на Руската Федерация, в периода от 16.04.2013 г. до септември 2014 г. Престъпленията, за извършването на които се издирва руската гражданка са съставомерни като престъпления и по българския Наказателен кодекс.

В съдебно заседание, исканото лице оспори информацията, изложена в молбата за екстрадиция и помоли съдебния състав да остави без уважение искането на руските власти. Елена М. не пожела да се яви доброволно пред органите на съдебните власти в Русия.

От Генералната прокуратура на Руската Федерация са получени гаранции, че екстрадицията няма за цел наказване на лицето на основания като раса, религия, гражданство, етническа принадлежност или политически убеждения. Няма данни по делото, които да водят съдебния състав до извод, че лицето ще бъде подложено в Руската Федерация на насилие, изтезание, жестокост или унизително наказание или, че не са гарантирани правата му, съгласно изискванията на международното право. Налице е и гаранция, че Елена М. няма да бъде съдена за престъпления, различни от тези, посочени в искането.

Настоящият съдебен състав намери още, че е налице реална опасност исканото лице да се укрие. „В подкрепа на тази теза е фактът, че след осъществяване на деянията, за извършването на които Елена М. се издирва, същата е напуснала пределите на Руската Федерация, въпреки взетата спрямо нея там мярка за неотклонение „Подписка“. В този смисъл, укривайки се от правосъдието там, тя е целяла да осуети наказателното преследване и реализацията на наказателната отговорност спрямо себе си“, пише съдът в своя акт.

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Елена М. до фактическото й предаване на молещата държава.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в седемдневен срок.

02.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас задържа под стража обвиняем за превоз на голямо количество хероин

Окръжен съд – Бургас определи да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Николай Д., привлечен като обвиняем за държане и превоз на голямо количество хероин и употреба на метамфетамин.

Николай Д. е обвиняем за това, че на 30.06.2019 г., в гр. Бургас, на кръгово кръстовище между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Транспортна“, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение в товарен микробус наркотични вещества - 110 пакета хероин, с общо тегло 55 кг., като наркотичните вещества са в особено големи размери, което представлява престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. второ, вр. ал. 1, изр. 1, предл. 4 от НК и за това, че по същото време и място, управлявал посоченото по-горе моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества – метамфетамин, , което представлява престъпление по чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

В своите мотиви за вземането на най-тежката мярка за неотклонение, Окръжен съд – Бургас намери, че обвиняемият е съпричастен към извършеното деяние. Според съда се касае за тежко умишлено престъпление, по смисъла на закона, за което е предвидено наказание  „Лишаване от свобода“ от пет до петнадесет години и „Глоба“ от двадесет до сто хиляди лева. „Обществената опасност на конкретното престъпление е изключителна по своите белези, тъй като този вид престъпление фактически е обхванало широки слоеве от населението. Доколкото наказателната репресия, предвидена в закона, е тежка, съществува реална опасност това да мотивира обвиняемия да се укрие“, пише в мотивите си съда. На следващо място, работата по разследването е в съвсем начален стадий, което даде основание на съда да прецени, че ако Николай Д. е на свобода, би извършил престъпление срещу правосъдието, с оглед мотивиране на свидетелите и на други лица, съпричастни към престъплението, да лъжесвидетелстват. Обвиняемият е реабилитиран и това го прави неосъждан по смисъла на Наказателния кодекс, но фактът на криминалната проявеност не може да не бъде отчетен, с оглед преценките на съда, мотивирани по-горе.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок.

01.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас потвърди задържането под стража спрямо обвиняем за наркотични вещества

Окръжен съд – Бургас намери искането за изменение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека спрямо Антоан П. за неоснователно и я потвърди. Постъпилото искане от обвиняемия и неговия защитник се аргументира с рязко влошаване здравословното състояние на Антоан П.

Антоан П. е привлечен като обвиняем за извършени на 10.01.2019 г., в условията на съвкупност, две тежки умишлени престъпления, за това, че разпространил високорисково наркотично вещество – 3.893 грама коноп и за държане на 51 ловни патрона, представляващи боеприпаси за огнестрелно оръжие. С постановление от 21.06.2019 г., обвинението е било изменено, като е извършено ново привличане на Антоан Подмолов като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 4 от НК - за това, че на 10.01.2019 г. разпространил високорисково наркотично вещество – 3.893 грама коноп и за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК - за това, че на 10.01.2019 г. държал 51 ловни патрона, представляващи боеприпаси за огнестрелно оръжие, като е включено и ново престъпление по чл. 356а, вр. чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 3 и 4 от НК – за това, че за времето от 24.09.2018 г. до 12.10.2018 г. създал условия за извършване на намислено престъпление – придобиване с цел разпространение и последващо разпространение на високорискови наркотични вещества – общо 991.000 грама коноп на обща стойност 5 946.00 лева.

Бургаският окръжен съд в съдебно заседание, след преценка законността на задържането, като изслуша доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, намери, че искането за изменение на взетата спрямо обвиняемия Антоан П. мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека е неоснователно. Съдът направи извод за наличие на обосновано предположение за авторството на разследваните престъпления. Настоящият съдебен състав счете, че и към момента продължава да е налице реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, ако мярката му за неотклонение бъде изменена. Същата се обосновава от данните по делото, свързани с механизма на извършване на деянието, сочещи на предварително обмислена и планирана престъпна дейност и характеризиращи личността на Антоан П. като такава с висока степен на обществена опасност. Основният довод в искането на защитника на обвиняемия е, че здравословното състояние на Антоан П. е влошено и не позволява същият да бъде лекуван в лечебните заведения към местата за лишаване от свобода. От приобщената по делото медицинска документация се установява, че във връзка с констатираните заболяване на обвиняемия, той е бил изпратен за лечение в СБАЛЛС – гр. София и ВМА – гр. София, като поставените диагнози не изключват възможността за изтърпяване на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в местата за лишаване от свобода. Според съда, неоснователно е и възражението на защитника на обвиняемия за неразумност на срока на задържане. Продължителността на ареста (малко над пет месеца) не е прекомерна в контекста на чл. 5 от Европейската конвенция за правата на човека и чл. 63, ал. 4 от НПК съобразно наказуемостта на престъпленията, предмет на обвинението.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция в тридневен срок.

01.07.2019

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org