Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас задържа под стража двамата обвиняеми за засадената нива с коноп в с. Зидарово

Окръжен съд – Бургас отмени определение на Районен съд – Бургас, с което спрямо Димо А. е взета мярка за неотклонение „Домашен арест“ и спрямо Стамен А. – обвиняем по същото досъдебно производство е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 2 000 лева. Въззивната инстанция постанови спрямо двамата обвиняеми да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Димо А. и Стамен А. са привлечени за извършено в условията на съучастие, като съизвършители, престъпление по чл. 254в, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че от неустановена дата през 2019 година до 30.08.2019 г., в нива с площ около 2,5 декара в землището на с. Зидарово, засели и отглеждали растения от рода на конопа – канабис, марихуана, в нарушение с установените в чл. 27, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от ЗКНВП правила. Съгласно дадената на деянието правна квалификация същото представлява умишлено престъпление от общ характер и за него е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ от две до пет години и глоба от 5 000 до 10 000 лева.

Въззивният съд се присъедини към извода на първата инстанция, че в конкретния случай доказателствената съвкупност е достатъчна, за да обоснове наличието на обосновано предположение за авторство на деянието. Не така стои въпросът с изводите на районния съд относно наличието на реална опасност всеки от обвиняемите да се укрие или извърши друго престъпление, ако не бъде задържан. Няма спор, че към процесната дата – 30.08.2019 г., двамата обвиняеми са с необременено съдебно минало. Доказано е също, че Димо А. и Стамен А. са трудово ангажирани като шофьори на товарни автомобили, както и че живеят в условията на фактическо съжителство и се грижат за малолетни деца, както и че двамата имат регистрирани адреси, които действително обитават. Според Окръжен съд – Бургас всички тези обстоятелства са били налични и при извършване на престъплението, за което двамата са обвинени, поради което самото им съществуване взето само по себе си не е достатъчно да се направи извод, че обвиняемите не биха извършили друго престъпление, нито биха се укрили ако не са задържани. Доказателствата по делото разкриват значителна по-висока обществена опасност на конкретното престъпление, за извършването на което Димо А. и Стамен А. са привлечени да отговарят. В своите мотиви въззивният съд казва: „свидетелските показания, както и обективните находки, установени и закрепени в протоколите за оглед на местопроизшествие, разкриват широкомащабна, професионално осъществена, изискваща значителна организация и финанси, както и в значителна степен конспиративна престъпна дейност, която доказателствените източници свързват с двамата обвиняеми“.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

10.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за противозаконно унищожаване на „пясъчни дюни“

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по делото за противозаконно унищожаване на „пясъчни дюни“, по което подсъдими са Иван Н. и Манол П.

Съдът остави без уважение молбата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за конституиране на министерството като граждански ищец и за съвместно разглеждане в настоящото наказателно производство на предявения граждански иск от страна на държавното ведомство, в размер на 200 хил. лв. Окръжен съд – Бургас счете, че съвместното разглеждане на иска ще затрудни своевременното приключване на наказателния процес. Министерството на регионалното развитие и благоустройство може да предяви граждански иск в граждански процес и интересите на държавата няма да бъдат нарушени, ако се докаже виновност на подсъдимите в наказателния процес. Предвид спецификите на обекта на престъплението, се изисква събирането на множество доказателства и назначаването на множество експертизи, установяващи имуществената вреда. По досъдебното производство няма събрани доказателства за наличие на имуществени вреди и за първи път съдът следва да ги установява. Това би попречило за своевременното и ефективно приключване на наказателния процес, поради необходимост от отлагания на делото, специално с оглед доказване на гражданския иск.

Съдът не сподели изводите на защитата на двамата подсъдими, че в досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. Съдебната инстанция счете, че са изложени достатъчно фактически положения относно обективните и субективни съставомерни признаци на извършеното деяние. В обвинителния акт ясно е формулирано участието на подсъдимите в престъпната дейност, както и подробно е описана защитената територия – природна забележителност. Посочени са конкретно и точно техническите параметри на предмета на обвинението, като подсъдимите ясно могат да разберат обвинението.

Съдът определи, че съществуват процесуални пречки за гледане на делото по реда на Гл. 27 от НПК – съкратено съдебно следствие, поради изричното несъгласие на подсъдимите и техните защитници. Предвид искането на защитата, делото следва да бъде гледано по реда на Глава 28 от НПК, с освобождаване от наказателна отговорност от страна на подсъдимите и налагането им на административно наказание.

Окръжен съд – Бургас потвърди и взетите мерки за неотклонение „Парична гаранция“, в размер на 3 000 лв. за Иван Н. и 1 000 лв. за Манол П.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция.

10.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас задържа под стража обвиняем за държане на наркотични вещества с цел разпространение

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Иво Й.

Иво Й. е привлечен като обвиняем за две извършени престъпления, с правна квалификация – държане на наркотични вещества, без надлежно разрешително с цел разпространение (значително количество кокаин и коноп), в лек автомобил и в обитаван от него апартамент (престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4, вр. Чл. 23, ал. 1 от НК, вр. Чл. 30, чл. 31 и чл. 73 от ЗКНВП).

Съдът намери събраните в досъдебното производство доказателства, за достатъчни в обемно и съдържателно отношение да бъде мотивиран извод, че Иво Й. е възможно да е осъществил престъпленията, за които е привлечен като обвиняем. Престъплението  е тежко умишлено, за което е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и „Глоба“ от 5 000 до 20000 лв. Окръжен съд – Бургас се съгласява с тезата на защитата, че наличните по делото доказателства не разкриват реална опасност обвиняемият да се укрие, ако не е задържан. Съдебната инстанция обаче намери за съществуваща и реална опасност от извършване от страна на Иво Й. на друго престъпление. „В случая се касае за добре разработена, организирана и в значителна степен конспиративно извършвана престъпна дейност, която разкрива значително по-висока степен на обществена опасност, в сравнение с обичайните случаи на такива престъпления“, пише в мотивите си съда.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или простестирано пред въззивна инстанция в 3-дневен срок.

05.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org