Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас определи наказание от 4 месеца “Лишаване от свобода“ и глоба в размер на 1000 лева на подсъдим за използване на преправени документи

Окръжен съд – Бургас одобри постигнато споразумение между представителя на Окръжна прокуратура - Бургас, защитника на Мирослав К. и подсъдимия и наложи общо най-тежко наказание от 4 месеца „Лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим и глоба в размер на 1000 лева на Мирослав К. Мирослав К. бе привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1, предл. 2 от НК.

Съдът призна подсъдимият за виновен в това, че:

І. През периода 01 – 03 април 2014 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, за да получи кредит от „Си Банк”, „Сосиете Женерал Експрес Банк”, „Алианц Банк България”, „Обединена Българска Банка” и „Райфайзен Банк България”, представил неверни сведения.

ІІ. През периода 01 – 03.04.2014 г., в гр. Бургас, при реална съвкупност с деянията по пункт І и при условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от неистински официални документи, на които е придаден вид, че представляват конкретно писмено волеизявление на командира на Военно формирование 32890 Бургас - капитан І ранг Д. П. и В. М. – старши счетоводител в същото военно формирование, а не на това, което ги е съставило, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Според Окръжен съд – Бургас деянията са извършени при пряк умисъл (по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК).

Определението на Окръжен съд – Бургас, с което наказателното производство се прекратява след одобряване на споразумението, подлежи на протест или жалба в 15-дневен срок, пред Апелативен съд-Бургас.

06.11.2017

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас реши да бъде изпълнена Европейска заповед за арест спрямо обвиняем за участие в организирана престъпна група и трафик на хора

Окръжен съд – Бургас        реши да бъде изпълнена Европейска заповед за арест, издадена на 24.10.2017 г. на Първоинстанционен съд - отдел Гент, Кралство Белгия, с която се иска предаване на българския гражданин Ангел И. на белгийските съдебни власти, с цел провеждане на наказателно преследване срещу него по обвинение в извършване на две престъпления, осъществени в Гент и другаде на територията на Кралство Белгия, квалифицирани като „организирана престъпна група“ и „трафик на хора.

В Европейската заповед за арест изрично е посочено предвиденото в Наказателния кодекс на Белгия наказание за престъпленията, за които се издирва българския гражданин – „Лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и „Лишаване от свобода“ от 15 до 20 години.

Според съда, издадената Европейска заповед за арест е в съответствие с изискуемите по чл. 37 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, форма и съдържание. Според описанието в Европейската заповед за арест, има сериозни съмнения, че заподозряното лице Ангел И. е част от организирана престъпна група, създадена с цел да трафикира хора за Великобритания, дейност, която е била осъществена и с обстоятелството, че деянието е станало навик и с използване на състоянието на зависимост на въпросните емигранти – от които е имало и малолетни лица.

Съдът намери, че следва да бъде уважено искането на съдебните власти на Кралство Белгия и българският гражданин Ангел И. да бъде предаден за провеждане на наказателно преследване в тази държава. Налице са всички изисквания на българския закон и на Рамково решение на Съвета от 13.06.2002 г. за предаване на исканото лице.

Решението на Окръжен съд - Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд – Бургас, в 5-дневен срок.

02.11.2017

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас определи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за участие в организирана престъпна група и трафик на хора

Окръжен съд – Бургас определи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо българския гражданин Ангел И. Приложената по делото Европейска заповед за арест е издадена на 24.10.2017 г. от съдия – следовател при Първоинстанционен съд Източна Фландрия – отдел Гент - компетентен орган на съдебна власт на Кралство Белгия (държава – членка на Европейския съюз) и с нея се иска предаване на българския гражданин Ангел И. на белгийските съдебни власти с цел провеждане на наказателно преследване срещу него по обвинение в извършване на две престъпления, осъществени в Гент и другаде на територията на Кралство Белгия, квалифицирани като „организирана престъпна група“ и „трафик на хора.

Съдът като съобрази тежестта на обвинението, за разследването на което се иска предаването на българския гражданин, а именно до 20 години „Лишаване от свобода“ и като взе предвид данните за обремененото с криминални прояви съдебно минало на Ангел И. - осем на брой престъпления, характеризиращи го като личност с висока степен на обществена опасност, възприе, че е налице реална опасност исканото лице да се укрие ако не бъде задържано. Предвид на това съдът прие, че единствената мярка за неотклонение, гарантираща явяването на исканото лице в съдебното производство по разглеждане на Европейската заповед за арест, е „Задържане под стража“.

Видно от Европейската заповед за арест, в същата е изрично отбелязано, че описаните в нея деяния, попадат в списъка от 32-те категории престъпления, изброени в чл. 2, § 2 РР за ЕЗА и чл. 36, ал. 3 ЗЕЕЗА, а именно като „Трафик на хора“. Предвид на това в случая не следва да се извършва проверка от настоящия съд за двойна наказуемост на престъплението. Независимо от това, съдът констатира, че описаните в Европейската заповед за арест престъпления имат своя аналог в чл. 321, ал. 2 НК и в чл. 159г НК на Република България.

27.10.2017

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдим за причинено пътно-транспортно произшествие и смърт по непредпазливост ефективно на 3 години „Лишаване от свобода“

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимия Съби Ш. на 4 години и 6 месеца „Лишаване от свобода“, редуцирано ефективно на 3 години „Лишаване от свобода“, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване на наказанието, за причинена по непредпазливост смърт при пътно-транспортно произшествие, на основание чл. 343, ал. 3, б. „б“, пр. 1, вр. ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, вр. чл. 36, вр. чл. 54, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК. Съдът призна за невиновен и оправда Съби Ш. по повдигнатото му обвинение вр. чл. 44, ал. 1 и 2 и чл. 46 от ЗДвП.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Съби Ш. за виновен в това, че на 03.11.2016 г., на пътя с. Тънково – гр. Ахелой, при управление на лек автомобил, без да има необходимата правоспособност, допуснал пътнотранспортно произшествие с насрещно движещия се лек автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на водача на другия автомобил, П. П.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в петнадесет дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.

26.10.2017

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org