Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас присъди наказание от 5 години „Лишаване от свобода“ на съдебен изпълнител за финансови измами

Окръжен съд – Бургас присъди наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 години, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието на Тодор М., за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.  (на основание чл. 203, ал. 1, вр. с чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК) Съдът лиши подсъдимия от правото да заема длъжността „държавен  съдебен изпълнител“, както и от правото да упражнява професията „частен съдебен изпълнител“ за срок от седем години.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Тодор М. за виновен в това, че за периода от  04.11.2008 г. до 22.10.2009 г., в гр. Бургас, в условията на продължавано престъпление, в качеството на длъжностно лице - частен съдебен изпълнител, вписан в Камарата на частните съдебни изпълнители и с район на действие Окръжен съд - Бургас, присвоил чужди пари, да ги пази и управлява, в общ размер на 192 748.71 лв., от които 184 118.70 лв. собственост на взискател в ликвидация, с ликвидатор И. Ч., а 8 630.01 лв. - надвнесени парични средства, собственост на А. К. - длъжник по същото изпълнително дело.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.

20.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за убийство

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за убийство, по което обвиняем е Борислав Й., привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, предложение трето, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК, за това, че на 11.07.2016 г., в гр. Бургас, по непредпазливост причинил смъртта на П. П., вследствие на умишлено нанесена на 10.07.2016 г. около 23.00 часа в същия апартамент лека телесна повреда, като му нанесъл удар с чиния в областта на главата - временно разстройство на здравето, неопасно за живота, довело до остра кръвозагуба.

В съдебното заседание съдът намери депозираната от А. П. молба за конституирането му в качеството на частен обвинител на основание, че е единствен наследник по закон на починалия пострадал П. П. за процесуално недопустима. Делото се разглежда за втори път в Окръжен съд - Бургас. Преди образуване на настоящото съдебно производство, същото обвинение срещу същия подсъдим е било образувано и разгледано от друг състав на настоящия съд, като осъдителната присъда по което е била отменена от Апелативен съд - Бургас и делото е върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд. При първоначалното разглеждане на делото, свидетелят А. П. не е пожелал да бъде конституиран като страна – граждански ищец или частен обвинител в съдебната фаза на наказателното производство. Настоящата съдебна инстанция намери, че конституирането едва при второто разглеждане на делото на наследника на пострадалия в качеството на частен обвинител ще е в нарушение на забраната „reformatio in pejus“, касаеща задължението на органите, провеждащи наказателното производство, в хода на разглеждането на делото, включително и при връщането му за ново разглеждане от същия процесуален етап, да не допускат влошаване на процесуалното положение на подсъдимия. Това определение на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - Бургас в седемдневен срок.

Окръжен съд - Бургас насрочи делото за разглеждане за 10 юли по същество, по реда на съкратено съдебно следствие, по искане на защитата на подсъдимия, с изслушване на свидетелката Н. Л. и вещите лица, изготвили съдебно-медицинските експертизи.

Съдът намери взетите спрямо Борислав Й. мярка за неотклонение „Подписка“ и забрана за напускане пределите на страната за адекватни и достатъчни и че не следва да бъдат изменени.

19.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за убийство

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Теньо Е., привлечен като обвиняем за убийство, тежко умишлено престъпление по смисъла на закона (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 12 от НК, вр. чл. 115, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК). За това престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Теньо Е. е обвиняем за това, че на 16.06.2018 г., в гр. Айтос, в дом, с особена жестокост, умишлено умъртвил И. Т., като около 19.30 – 20.00 ч. й нанесъл множество силни удари с ръце (юмруци) и ритници в областта на главата, вследствие на които на 17.06.2018 г. същата починала, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Съдът счете, че макар и на сравнително ранен етап, от събраните доказателства в хода на досъдебното производство до момента, може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието. Съдебната инстанция взе предвид и заключението на изготвената съдебномедицинска експертиза, установяващо, че непосредствената причина за смъртта на И. Т. е черепно-мозъчната травма, а също, че констатираните при огледа и аутопсията множество увреждания по лицето и тялото на пострадалата са причинени от множество удари с твърди тъпи предмети, каквито са юмруци и меки обувки.

От приложената справка за съдимост на обвиняемия е видно, че по повод на предходните му осъждания за умишлени престъпления от общ характер са налице и условията за квалифицирането на инкриминираното деянието, като извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК.

По мнението на настоящия състав на Окръжен съд – Бургас е реална и опасността обвиняемият Теньо Е. да се укрие или да извърши престъпление, ако не му бъде взета най - тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, която същевременно ще обезпечи приключването на наказателното производство в разумен срок.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд – Бургас в тридневен срок.

19.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Игор Т., привлечен като обвиняем за причинена смърт при пътно-транспортно произшествие (престъпление по чл. 343, ал. 3, буква „б“, вр. ал. 1, буква „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК).

Игор Т. е обвиняем за това, че на 11.06.2018 г., по пътя „Ришки проход“, при управление на седлови влекач с украинска регистрация, в посока от гр. Шумен към гр. Карнобат, нарушил правилата за движение по пътищата по чл. 5, ал. 3, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Н. И., като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 2,81 промила.

Разследването е в своя начален стадий. Окръжен съд – Бургас при първоначален преглед на доказателствения материал, направи предположение за възможността обвиняемият да е автор на вменяваното му деяние. Според съдебната инстанция съществува реална опасност Игор Т. да се укрие от воденото наказателно преследване, ако не му бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Видно от материалите по делото, деянието е извършено по време на поредното преминаване на обвиняемия през територията на Република България. Към настоящия момент Игор Т. е с ограничени парични средства, няма уседналост в страната или друга трайна връзка, която да гарантира участието му в наказателното производство.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Бургас в тридневен срок.

14.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас присъди наказание от 7 години „Лишаване от свобода“ на подсъдим за убийство

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимия Кирих Х. на общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 7 години, което да бъде изтърпяно  при първоначален „строг режим“.

Съдебната инстанция призна Кирил Х. за виновен в това, че на 17.04.2016 г., в гр. Несебър, в лек автомобил, умишлено умъртвил Н. К., прострелвайки го с пистолет. За това извършено престъпление съдът постанови наказание от 7 години „Лишаване от свобода“ при първоначален „строг режим“ на изтърпяване на наказанието. (на основание чл. 115, вр. чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК)

Съдът призна за виновен Кирил Х. и в това, че на 17.04.2016 г., в гр. Несебър, в градина пред ресторант, употребил огнестрелно оръжие и възпроизвел 4 изстрела с пистолет, насочени към саксия с растение, в присъствието на Н. К. и П. К. За това престъпление подсъдимият бе осъден на 2 години „Лишаване от свобода“, което наказание също да бъде изтърпяно при първоначален „строг режим“. (на основание чл. 325, ал. 2, предложение второ, вр. ал. 1 НК)

Съдът осъди Кирил Х. да заплати на С. К. обезщетение в размер на 140 хил. лева и на В. К. и Г. К. обезщетение на всеки в размер на 130 хил. лева.

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо Кирил Х. и наложи забрана за напускане пределите на Република България. Определението на съда относно взетата мярка за неотклонение и забраната може да бъде обжалвано пред въззивната инстанция в 7-дневен срок.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативен съд – Бургас в 15-дневен срок.

12.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас присъди наказание „Лишаване от свобода“ от 2 години и 8 месеца, с четиригодишен изпитателен срок по дело за пътнотранспортно произшествие с причинена смърт по непредпазливост

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимия Даниел К. на „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 8 месеца (на основание чл. 343, ал. 3, б „б“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК) и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 4 години. Съдът отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от 4 години.

Съдът призна подсъдимия Даниел К. за виновен в това, че на 02.05.2015 г., в гр. Бургас, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по чл. 117 от Закона за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на С. С., като деецът е избягал от местороизшествието.

Делото бе гледано по реда на съкратено съдебно следствие. Подсъдимият изцяло призна фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. При постановяването на своя съдебен акт, съдът се ползва от събраните доказателства в досъдебното производство и от направените самопризнания на подсъдимия. В съдебното заседание съдът конституира като частен обвинител майката на пострадалото дете.

Държавното обвинение поиска от съда да наложи наказание от 3 години „Лишаване от свобода“, с 5 – годишен изпитателен срок на изтърпяване на наказанието. Представителят на частния обвинител предяви  искане за наказание в размер на 1 година „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно ефективно. Защитата на подсъдимия обърна вниманието на съда към смегчаващи вината обстоятелства на извършеното деяние и поведението на пострадалото дете, допринесло за съставомерния резултат.

Окръжен съд – Бургас отмени наложената мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо обвиняемия, но остави мярката за процесуална принуда да не напуска пределите на страната, до влизането в сила на произнесената присъда. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред въззивната инстанция.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Бургас в 15-дневен срок.

12.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас потвърди мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за кражба

Окръжен съд – Бургас потвърди определение на Районен съд – Бургас, с което спрямо обвиняемия Гичо В. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Гичо В. е привлечен като обвиняем за кражба (престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК0, за това, че на 23.05.2018 г., в гр. Бургас, при условията на повторност, в немаловажен случай, от лек автомобил, паркиран в ж.к. „Братя Миладинови“, отнел чужди движими вещи – таблет, портфейл, пари, всички на обща стойност 545 лв., собственост на В. С., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. Откраднатите вещи не са били под постоянен надзор. Обвинението е за тежко престъпление по смисъла на закона, за което е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ от една до десет години.

Въззивната инстанция споделя извода на първоинстанционният съд, че на този етап от досъдебното производство може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е осъществил престъплението, за което е привлечен. Според съда е налице и реална опасност Гичо В. да се укрие от органите на разследването и да осуети изпълнението на евентуална осъдителна присъда. Същият е бил търсен за призоваване няколко дни на постоянния му адрес и по телефона ,но не е бил намерен.

Обремененото съдебно минало на обвиняемият предопределя и неговата завишена обществена опасност като личност, което налага и временното му изолиране. Съдебната инстанция отчете начина и механизма на извършване на престъплението, да отнемеш вещи от семейство на болно дете, което деяние е изключително укоримо.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

06.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Парична гаранция“ спрямо обвиняем за принуда

Окръжен съд – Бургас измени определение на Районен съд – Бургас и взе спрямо обвиняемия Диян Г. мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 4 000 лв. Мярката бе гледана по протест на държавното обвинение срещу определението на първоинстанционния съд. Прокурорът предложи спрямо Диян Г. да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" или „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лв.

С постановление за привличане от 30.05.2018 г., Диян Г. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че в офис на фирма, като съизвършител с неустановени до момента лица, принудил Б. С. да извърши нещо противно на волята му – да подпише нотариално заверена декларация, че желае дължимата от фирмата сума, в размер на 7 200 лева, по прекратен договор за финансов лизинг, която сума да бъде преведена по банкова сметка на П. Д. Обвиняемият употребил за това сила – нанесъл удари на Б. С. по тялото и главата.

Според въззивният съдебен състав от събрания до момента доказателствен материал по делото, както и от извършените процесуални действия може да се направи предположение, че обвиняемият е съпричастен в извършване на престъпна деятелност. От друга страна съдът отчете високата степен на обществена опасност на личността на дееца, предвид множеството предходни осъждания, както и наличието на реална опасност Диян Г. да се укрие и да извърши друго престъпление. Налице са безспорни доказателства, които установяват, че обвиняемият е бил търсен на постоянния му и настоящ адрес безуспешно в продължение на няколко дни.

Според въззивната инстанция за обезпечаване присъствието на обвиняемият в хода на досъдебното производство и неговото своевременно приключване, както и респективно евентуално участие в наказателен процес, е необходимо вземането на мярка за неотклонение по отношение на същия. Съдът намери, че обезпечаването на обвиняемия следва да обуслови вземането на друга мярка за неотклонение, а именно „Парична гаранция“ в размер на 4 000 лв.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

06.06.2018

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org