Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало СЪДЕБНИ АКТОВЕ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Правила за публикуване на съдебните актове
Годишен каталог Решения на ЕСПЧ по дела срещу България през 2014 г"

За да получите съдебния акт по делото, което ви интересува, трябва задължително да посочите вида на делото и да въведете номера и годината във формата по-долу.

МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ВИДА НА ДЕЛОТО

І-ва инстанция: ІІ-ра инстанция:  
 Гражданско (адм.) дело  Въззивно гражданско дело  
 Търговско дело  Въззивно частно гр.дело  
 Наказателно дело   Въззивно наказателно дело  

и попълнете НОМЕР и ГОДИНА, като годината може да е съкратена,
например "ННН/09" или "ННН/2009"

* Моля посочете вида на делото!

Постановени актове през месец

Граждански и търговски дела I инстанция

Граждански дела II инстанция

Наказателни дела I инстанция

Наказателни дела II инстанция

 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org