Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед №  299 /12.04.2018г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

 

О Б Я В Я В А:

конкурс

  За длъжността: “Касиер-домакин“ в Окръжен съд – Бургас – 1 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.
            Пълен текст на обявата.
            Заявление и декларации.

 
            Списък на допуснатите кандидати
            Списък на недопуснатите кандидати.

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org