Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org

1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

2. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

3. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.


4. СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

5. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ТРЕТИ ЕТАП ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.========================================


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед №  521 /13.05.2019г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

Пълен текст на ОБЯВАТА можете да прочетете тук: О Б Я В Я В А!

       

 

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org