Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Още от съда

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

на

БОРЯНА ДИМИТРОВА,

Административен ръководител –

Председател на Окръжен съд – Бургас

„Поводът, по който организираме тази рубрика е желанието за прозрачност и диалог с Вас, обществеността, като активен участник в съдебните процеси и случващото се днес!

Ние, съдиите, дерзаем и работим за реализиране на съдебната реформа, с очакване и желание тя да бъде обективна, публична и ефективна за гражданите си! Но проблемите се решават, когато се мисли и работи върху тях. Водейки се от този принцип, ние създаваме тази платформа за свободен изказ, изразяване на позиции, мнения и критики. Ще отразяваме публикации и материали, които помагат реализацията на тази обществена мисия.

Съдебната система е често непозната. Липсва информираност сред публиките за процесите и принципите на правораздаване. Нашият труд се основава на фактите и правото от страниците на делата. Понякога нашите мотиви за взети определения и решения остават неразбираеми и неразбрани. Затова е нужно да говорим открито за съдебния процес. Какво се случва в съдебните зали и защо така протичат делата, за да опознаем и изграждаме устоите на един правдив и информиран свят! Какво е това „справедливост“ в рамките на закона?!

Ние винаги сме се стремили да работим за повишаване на познанията на обществото за правото и вярваме, че чрез тази рубрика, ще може да изясним правната същност на много актуални проблеми; заедно да изследваме и осмисляме правния процес. Ще се опитаме да представим теми и явления, наблюдавани тенденции и провеждани практики.

 

Централно място в изграждането на тази двустранна комуникация е нашият професионален съвет и Вашата позиция на ангажирани граждани и общественици! Трибуната е Ваша! Ще се радваме, говорителите да бъдете и Вие!“

 


 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ НА ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД  - БУРГАС (2014 – 2015 г.)

Соня Иванова,

докторант, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”

 

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND BRAND IDENTITY OF THE REGIONAL AND DISTRICT COURTS OF BURGAS (2014 - 2015)

Sonya Ivanova, PhD student, Sofia University

 

Резюме:

          Изграждането на бранд идентичност, чрез организационното развитие и комуникационна стратегия на Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., ще бъде обект на настоящото изследване. Ще се проследят мерките, които съдебната институция прилага в своята работа, с цел подобряване на комуникацията и създаването на бранд  визия. Ще бъде изследван научния проблем, може ли да се трансформира съдът в бранд в съзнанието на обществото. Създаването на бранд идентичност, базирана на компетенциите и прилагането на законите от Бургаския Окръжен и Районен съд, в изследвания период.

Ключови думи: бранд, идентичност, организационно развитие, съд.

 

 „Брандингът е нов начин на мислене, чрез който управляваме организации и пазари, производство и потребление.“

M. Kornberger

          „В историята на века на “Аза” станахме свидетели на раждането на нещо важно: продукт, който не се определя от неговата функционалност, а от промяната в схващанията и възприятията на хората за него“. Този процес, който изследва Корнбергер, очертава „бранда“ като интерфейс между емоционалния свят на потреблението и рационалният свят на производството. (Kornberger, 2010, с.13) Тезата на учения е в основата на настоящата статия и научният проблем в нея, успяват ли да изградят бранд идентичност Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., чрез своето организационно развитие и комуникационната стратегия, която прилагат.

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ:


 

Медиите – глад за позитивна журналистика. Въз основа на отразяваните дела на Окръжен и Районен съд – Бургас, 2014 – 2016 г.

 

court

Соня Игнатова
Докторант, ФЖМК 

„Ние живеем с медиите и чрез медиите.“
Мануел Кастелс

Медиите са факторът в страната, който налага дневния ред на събитията, изразява се като коректив за общественото мнение и възможност за въздействие върху публиките. В статията ще бъде направено изследване на отразявани дела на Окръжен и Районен съд – Бургас с фокус – медийния интерес, в периода 2014 – 2016 г. Ще бъде изследван научният проблем: негативната журналистика измества ли позитивната от телевизионното поле? ПР- кампаниите, целящи изграждане на положителен образ, проправят ли път в битката за надмощие?

Ако приемем, че животът ни днес е повече от всякога една ускоряваща се комуникационна спирала, в която конфликтите определят дневния ред не само на обществото, но и на медиите като негов отражател, то можем ли да говорим за наличието на необходимата диалогичност и толерантно отстояване на позиции. Тази ситуация задължително предполага и доброжелателността да изслушваме чуждото мнение, да се съобразяваме с различните гледни точки в обществото и да ги интерпретираме обективно. Наблюдава ли се обаче това в медийното пространство?

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ:

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org