Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Контакти

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


         Председател: съдия Р. Темелкова, телефон: +359 56 879 400
                                                                              факс: +359 56 811 136
 

Факс съдебни деловодства: (056) 811 138

Информационен център: В. Маринова, телефон 879-468

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съдебен администратор
С. Папазян
Стая 12, 2 етаж  879-429
Административен секретар
М. Гавраилова
Стая 22, 2 етаж  879-400
Главен счетоводител
Сн.Бакърджиева
Стая 46, 2 етаж  879-428
Пресслужба
Соня Игнатова
Стая 105, 1 етаж  879-453
Гл.спец.стопанисване на съд.имущество
Р. Цандев
Стая 48, 2 етаж  879-430
Касиер - Гергана Димитрова
Административно обслужване Р. Карайотова
Стая 45, 2 етаж  879-431
Системни администратори
П. Катъров, Д.Димитров
Стая 47, 2 етаж  879-465


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Деловодство
Разположение
Телефон
Регистратура 
Д. Качикова, В. Маринова
Партер, вляво от централния вход
 879-443
Служба „Граждански дела І инстанция”, Завеждащ служба: M. Иванова
Стая 101, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-437
Служба „Търговски дела”, Завеждащ служба: M. Иванова
Стаи 128 и 129, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-436
Служба „Дела по несъстоятелност”
Завеждащ служба: Ж. Атанасова
Стая 127, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-421
Служба „Граждански дела втора инстанция”
Завеждащ служба: Е. Николова
Стая 126, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-442
Служба „Наказателни дела”
Завеждащ служба: Ц. Георгиева
Стаи 5 и 6, 2 етаж,
по стълбите вляво
 879-438
 Служба "Досъдебни производства”
Завеждащ служба: Н. Стоянова
Стая 134, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-445
Фирмено отделение
В. Младенова, М.Мутелова
Стая 51, 2 етаж,
по стълбите вляво
 879-441
Служба "Архив"
Завеждащ служба: А. Стоянова
Стая 133, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-435
Съдебен статистик
К. Алексиева
Стая 52, 2 етаж,
по стълбите вляво
 879-439
Призовкари
Завеждащ служба: П. Добрева
Партер, вдясно от централния вход  878-861
Куриер
Д. Баръмова
Стая 134, 1 етаж,
по стълбите вдясно
 879-445


Съдебни секретари
  Румяна Анчева 
 
Павлина Костова 
  Жанета Кръстева
  Евдокия Недкова
стая 9 
ет.2
879-433  Станка Чавдарова
 Стойка Вълкова
 Йовка Иванова 
стая 10 
 ет.2
879-463
 Тодорка Стоянова
 
Галина Драганова
 Цветанка Арнаудова
 Ваня Димитрова
стая 11 
ет.2
879-413  Жана Кметска
 Жанета Граматикова
 Ани Цветанова 
стая 49
ет.2
879-462
 Таня Михова
 Петя Ефтимова 
 Лена Димитрова 
стая 50
 ет.2
879-434


 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org