Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Контакти Електронни услуги

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


СМС Известяване

Считано от 31.08.2015 г. Окръжен съд Бургас въвежда СМС известяване за събития по дела (пренасрочено, отсрочено за ...), както и за постъпили документи и постановени съдебни актове.
Новата услуга се внедрява с цел да бъдат улеснени и незабавно уведомени страни, адвокати, вещи лица, които са предоставили мобилен телефонен номер по делата от описа на съда.
Окръжен съд Бургас няма да обработва СМС съобщения, получени на мобилните телефони, от които са изпратени тези съобщения.


 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org