Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 18-09-18      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 970/2018II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 6ТД 56/2018Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 1000/2018VI-ти гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1023/2018III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 385/2018IV-ти нак. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 1138/2018IV ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 780/2018VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 874/2018V-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1047/2018II-ри гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 1124/2018V-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 1079/2018VI-ти гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 981/2018IV ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1054/2018II-ри гр. състав 14:30ЗАЛА 6ГД 82/2018Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 15ВГД 1328/2018II-ри гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 983/2018IV ти гр. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1316/2017Я. ГАЙДУРЛИЕВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 1053/2018V-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 680/2018П. ГЕОРГИЕВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 1196/2018V-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 1ЧНД 816/2018Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 15:00ЗАЛА 15ВГД 1297/2018IV ти гр. състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 819/2018VI-ти гр. състав 15:30ЗАЛА 6ТД 318/2017Д. ДИНКОВА
13:00ЗАЛА 6ТД 162/2018Д. ДИНКОВА 16:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 807/2018II-ри нак. състав
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org