Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 18-01-18      

 

09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1250/2017П. ГЕОРГИЕВА 13:20ЗАЛА 6ТД 299/2016Я. НОВАКОВ
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1256/2017Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 13:30ЗАЛА 6ГД 1425/2017Я. НОВАКОВ
09:30ЗАЛА 1АНД 1333/2017С. СЪБЕВ 13:30ЗАЛА 15ГД 1543/2017С. МИХОВ
10:00ЗАЛА 6ГД 96/2017И. ВОДЕНИЧАРОВ 13:45ЗАЛА 15ТД 484/2016С. МИХОВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 1676/2017II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 6ТД 179/2017Я. НОВАКОВ
10:10ЗАЛА 15ВГД 1833/2017II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 54/2018I-ви нак. състав
10:20ЗАЛА 15ВГД 1843/2017II-ри гр. състав 14:10ЗАЛА 6ТД 667/2012Я. НОВАКОВ
10:30ЗАЛА 15ВГД 1832/2017VI-ти гр. състав 14:15ЗАЛА 15ТД 176/2015С. МИХОВ
10:30ЗАЛА 6ТД 236/2017И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:15ЗАЛА 15ТД 154/2017С. МИХОВ
11:00ЗАЛА 6ТД 405/2017И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:30ЗАЛА 15ГД 1191/2016С. МИХОВ
11:30ЗАЛА 6ТД 158/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:30ЗАЛА 6ГД 1375/2017Я. НОВАКОВ
11:45ЗАЛА 6ГД 1297/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 15:00ЗАЛА 6ТД 293/2014Я. НОВАКОВ
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org