Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 14.11.2019      

 

09:00ЗАЛА 15ЧНД 1125/2019Цв. ПОПОВА 13:40ЗАЛА 6ТД 232/2019Я. НОВАКОВ
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 549/2019Ст. СТОЙКОВ 13:45ЗАЛА 15ТД 450/2018С. МИХОВ
09:30ЗАЛА 1НОХД 591/2019С. СЪБЕВ 14:00ЗАЛА 6ГД 1474/2019Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 944/2019Св. ИВАНОВ 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 1177/2019I-ви нак. състав
10:00ЗАЛА 2НОХД 1032/2019П. ГЕОРГИЕВА 14:00ЗАЛА 15ТД 532/2018С. МИХОВ
10:00ЗАЛА 2ЧНД 1127/2019Д. МАРКОВ 14:10ЗАЛА 15ТД 109/2013С. МИХОВ
10:30ЗАЛА 2ЧНД 1122/2019Д. МАРКОВ 14:15ЗАЛА 15ТД 491/2019С. МИХОВ
10:30ЗАЛА 6ТД 207/2018И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:30ЗАЛА 15ГД 1876/2018С. МИХОВ
11:00ЗАЛА 6ГД 988/2019И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:30ЗАЛА 6ТД 239/2019Я. НОВАКОВ
11:00ЗАЛА 15ЧНД 1129/2019Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 14:45ЗАЛА 15ТД 24/2019С. МИХОВ
13:30ЗАЛА 6ГД 1175/2019Я. НОВАКОВ 15:00ЗАЛА 15ТД 416/2018С. МИХОВ
13:30ЗАЛА 15ТД 21/2019С. МИХОВ 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org