Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 15-11-18      

 

09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 752/2018Ст. СТОЙКОВ 13:20ЗАЛА 6ТД 327/2018Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 1605/2018III-ти гр. състав 13:30ЗАЛА 6ГД 864/2015Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 6ТД 26/2018И. ВОДЕНИЧАРОВ 13:30ЗАЛА 15ТД 448/2017С. МИХОВ
10:20ЗАЛА 15ВГД 1603/2018I-ви гр. състав 13:45ЗАЛА 15ТД 205/2018С. МИХОВ
10:30ЗАЛА 15ВГД 1389/2018I-ви гр. състав 13:50ЗАЛА 6ТД 242/2018Я. НОВАКОВ
10:30ЗАЛА 6ТД 157/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:00ЗАЛА 15ГД 336/2018С. МИХОВ
11:00ЗАЛА 6ГД 866/2018И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:15ЗАЛА 15ГД 385/2018С. МИХОВ
11:30ЗАЛА 6ТД 482/2017И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:30ЗАЛА 15ГД 656/2018С. МИХОВ
11:45ЗАЛА 6ГД 208/2018И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:40ЗАЛА 15ГД 1418/2018С. МИХОВ
13:10ЗАЛА 6ГД 1353/2018Я. НОВАКОВ 14:50ЗАЛА 15ГД 653/2017С. МИХОВ
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org