Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 25.9.2017      

 

09:30ЗАЛА 6ГД 33/2017А. АНДОНОВА 14:00ЗАЛА 15ВГД 756/2017IV ти състав
10:00ЗАЛА 6ГД 1298/2014А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 1083/2017II-ри гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1177/2017VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 1084/2017IV ти състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 961/2017VI-ти гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 1020/2017IV ти състав
10:20ЗАЛА 15ВГД 319/2017VI-ти гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 1068/2017IV ти състав
11:00ЗАЛА 15ВГД 472/2017V-ти гр. състав 14:40ЗАЛА 15ВГД 1038/2017IV ти състав
14:00ЗАЛА 15ВГД 750/2017IV ти състав 
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org