Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 17.9.2019      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 876/2019VI-ти гр. състав 10:30ЗАЛА 6ТД 179/2019В. КЪРПИЧЕВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 879/2019II-ри гр. състав 11:30ЗАЛА 6ТД 116/2019В. КЪРПИЧЕВА
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 752/2018Ст. СТОЙКОВ 13:15ЗАЛА 6ГД 1339/2019Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 750/2019А. ГАГАШЕВ 13:30ЗАЛА 15ВГД 1143/2019III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 883/2019II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 6ТД 451/2018Д. ДИНКОВА
09:50ЗАЛА 15ВГД 755/2019II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1092/2019III-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 920/2019II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 986/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 520/2015II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 917/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 953/2019VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 6ТД 667/2018Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 1НОХД 1083/2018П. ГЕОРГИЕВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 1183/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 2НОХД 815/2019Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 14:30ЗАЛА 15ВГД 980/2019VI-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 199/2019В. КЪРПИЧЕВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 1072/2019VI-ти гр. състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 979/2019VI-ти гр. състав 15:00ЗАЛА 6ТД 260/2019Д. ДИНКОВА
10:30ЗАЛА 15ВГД 1290/2019II-ри гр. състав 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org