Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 23-03-18      

 

09:20ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 1204/2017II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНЧХД 1334/2017II-ри нак. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 72/2017II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 113/2018II-ри нак. състав
09:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 183/2018II-ри нак. състав 11:00ЗАЛА 6ТД 634/2009А. АНДОНОВА
10:20ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНЧХД 92/2018II-ри нак. състав 
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org