Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 17.7.2019      

 

09:30ЗАЛА 3 ET.2НОХД 243/2019Ст. СТОЙКОВ 13:30ЗАЛА 15ГД 792/2018И. ДОБРЕВ
09:40ЗАЛА 6ТД 130/2019К. ГРАДЕВ 13:30ЗАЛА 6ТД 369/2018Р. КАЛИМАНОВА
10:00ЗАЛА 15ВГД 830/2019I-ви гр. състав 13:40ЗАЛА 6ТД 122/2019Р. КАЛИМАНОВА
10:10ЗАЛА 15ВГД 369/2019I-ви гр. състав 14:00ЗАЛА 15ТД 655/2018И. ДОБРЕВ
10:10ЗАЛА 15ВГД 864/2019I-ви гр. състав 14:20ЗАЛА 6ТД 174/2019Р. КАЛИМАНОВА
10:20ЗАЛА 15ВГД 885/2019I-ви гр. състав 14:30ЗАЛА 15ТД 255/2018И. ДОБРЕВ
10:20ЗАЛА 15ВГД 899/2019I-ви гр. състав 14:50ЗАЛА 6ТД 632/2018Р. КАЛИМАНОВА
10:20ЗАЛА 15ВГД 908/2019IV ти гр. състав 15:00ЗАЛА 15ТД 455/2018И. ДОБРЕВ
10:30ЗАЛА 15ВГД 556/2019IV ти гр. състав 15:30ЗАЛА 15ГД 30/2019И. ДОБРЕВ
11:00ЗАЛА 6ТД 200/2019К. ГРАДЕВ 15:30ЗАЛА 6ТД 218/2019Р. КАЛИМАНОВА
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org