Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 20.11.2017      

 

09:30ЗАЛА 6ТД 220/2017А. АНДОНОВА 13:00ЗАЛА 6ТД 328/2017Д. КОСТОВА
09:40ЗАЛА 6ТД 253/2017А. АНДОНОВА 14:00ЗАЛА 15ВГД 1597/2017IV ти състав
10:30ЗАЛА 6ТД 497/2017А. АНДОНОВА 14:00ЗАЛА 4 ЕТ. 2ЧНД 1210/2017Я. ГАЙДУРЛИЕВ
11:00ЗАЛА 6ТД 26/2016А. АНДОНОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 1556/2017IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ТД 366/2016Д. КОСТОВА 
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org