Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 21-01-19      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 1653/2018VI-ти гр. състав 13:30ЗАЛА 6ТД 298/2018Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 1832/2018VI-ти гр. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 1907/2018V-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 6ТД 636/2018А. АНДОНОВА 14:00ЗАЛА 6ГД 1402/2018Д. КОСТОВА
10:00ЗАЛА 15ВГД 1881/2018VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 1690/2018V-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 664/2018Цв. ПОПОВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 1891/2018IV ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 296/2018Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 1727/2017IV ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 511/2018Д. КОСТОВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 1053/2018V-ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 630/2018Д. КОСТОВА 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org