Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 20-07-18      

 

09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1277/2017С. СЪБЕВ 10:40ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 502/2018II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 6ГД 838/2012А. АНДОНОВА 11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВАНД 563/2018II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 1НОХД 619/2018Св. ИВАНОВ 11:00ЗАЛА 6ТД 268/2013А. АНДОНОВА
10:10ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 541/2018I-ви нак. състав 11:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 328/2018II-ри нак. състав
10:20ЗАЛА 4 ЕТ.2ВАНД 511/2018I-ви нак. състав 11:40ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 492/2018II-ри нак. състав
10:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНЧХД 393/2018II-ри нак. състав 11:50ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 601/2018II-ри нак. състав
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org