Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Медиация Контакти Център

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


КОНТАКТИ

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ И СПОГОДБИ

към ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

и

РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС

 

 

Работно време:

от 9.00 до 17.00 часа всеки делничен ден.

 

 

Координатори:

Ани Цветанова – съдебен секретар,

Етаж 2, стая № 49, телефон: 056 879 462;

Христина Димова –„Гражданско деловодство“

Етаж 3, стая № 20, телефон: 056 878 863

 

 

Телефон за информация и контакти с Центъра:

 0889208923

 

 

Ако желаете,

може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес:

mediation@rs-burgas.com

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org