Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Образователна програма Есета

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Конкурс за есе на теми:

„Съдебната власт – доверие в закона“

и

„Моето право е моята отговорност“

през учебната 2017/2018 г.

 

        

1.    Красимир Русев, студент БСУ

2.    Стилияна Николова, ПГТ „А. Златаров“

3.    Стамен Въчков, ПГСАГ „К. Фичето“

 

Ученици от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“

4.    Калина Кунева, 11 е кл.

5.    Костадин Петранесков, 10 а кл.

6.    Веселина Велкова, 10 а кл.

7.    Мария симеонова, 10 е кл.

8.    Галя Вергиева, 8 б кл.

9.    Асен Михайлов, 8 б кл.

10.  Томислав Колев, 8 кл.

11.  Габриела Желязкова, 8 б кл.

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“, кв. Долно Езерово

12.  Стефан Чалъков, 6 кл.

13.  Теодора Генова, 6 кл.

14.  Мирослав Иванов, 6 кл.

 

          

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org