Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
п.и. в земл. с.Росеново, общ.Средец, ведно със сградите и инфраструктурата6,400дкаЗемл. с.Росеново, общ. Средец, Обл.Бургас№ 000329992872,8Ю.Кръстева10.08.2018г.- 10.09.2018г.11.09.2018г. 9,30ч.РС Средец, СИС, стая 204Обявление
5/24 ид.ч. от дворно място, ведно с 5/12 ид.ч. от две жилищни сгради и гараж със застроена площ ОТ 15 кв.м.473 кв.м.гр.Айтосул.»Оборище» № 196183.50 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 04.09.2018г. до 04.10.2018г.05.10.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1/6 ид.ч. от празно дворно място – поземлен имотМежду 254 и 255 кв. м.гр.Айтосул.»Оборище» № 19994.80 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 04.09.2018г. до 04.10.2018г.05.10.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
Земя117,39/ 4006кв.м.ид.ч.гр. Черноморец, общ. Созополгр. Черноморец, м-т Аклади1800Таня Михова10.09.18г. до 10.10.18г.11.10.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
ПАСИЩЕ- МЕРА 3.245дка VІІ-ма категория м.»Сара Йоолу» имот.№ №330023с.Грозден344.00лв.А.Димитрова05.09.2018г.до 05.10.2018г.08.10.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
1/6 ид.ч. от п.и с идент. 65560.15.25, кат.трета3402кв.м.с.Светлинам.Конарката,396Ю.Кръстава27.08.2018г. до 27.09.2018г.28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от п.и с идент. 65560.24.18, кат. трета4001кв.м.с.СветлинаМ.Дремджите,465,62Ю.Кръстева27.08.2018г. До 28.09.2018г.28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз.имот с идент.65560.27.27, кат. четвърта3585кв.м.с.Светлина, м. Кашлището417.60лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз.им. с идент. 65560.36.29, кат. трета2698кв.м.с.Светлинам. Големия юрт,315Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. имот с идент. 65560.37.16, кат. трета2999кв.м.с.Светлинам. Ченгине баир349.20лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. им. с идент. 65560.55.4 кат. трета15298кв.м.с.Светлина,Симеонов бент,1582.93лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. Им. С идент.65560.56.1. девета кат-я3443кв.м.с.Светлинам. Органджика,408.01лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. Имот с идент. 65560.90.3, ат. пета5000кв.м.с.Светлинам. Айдере581.99лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. Имот с идент. 65560.122.11, кат. трета3600кв.м.с.Светлинам. ТРАПА417.80лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. им. с идент. 65560.137.45, кат. четвърта609кв.м.с. Светлинам. Лисичев баир,56.39лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. имот с идент. 65560.150.23, кат. четвърта10222кв.м.с.Светлинам. ЛОЗЯТА1190.39лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. им. с идент. 65560.137.44, кат. четвърта465кв.м.с.Светлинам. Лисичев баир,70.79лв.Ю.Кръстева27.08.2018г. до 27.09.2018г28.09.2018г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/3 ид.ч. от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ3.600 дкам.“Корията“ обр.имот № 550014 с.Съединение 600.00А.Димитрова 05.10.2018г.до 05.11.2018г. 06.11.2018г. КбРСОбявление
1/3 ид. ч. от ЛОЗЕ 1.763 дка м.»Лозята» обр.имот № 012166 с.Съединение 80А.Димитрова 05.10.2018г.до 05.11.2018г. 06.11.2018г КбРСОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА 27.206 дкаместност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с.Ведрово20 880,00лв.А.Димитрова19.09.2018г.до 19.10.2018г.22.10.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
1.ДВОРНО МЯСТО ведно с едноетажна масивна жилищна сграда, лятна кухня и гараж859 кв.м. 82 кв.м. 42 кв. м. 32 кв. м.с.Черноград, общ. Айтос с.Черноград, общ. Айтос 14303.50 лв. ДСИ при РС-гр.Айтосот 08.10.2018г. до 08.11.2018г.09.11.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
2.Празно дворно място 850 кв.м.с.Черноград, общ. Айтосс. Черноград, общ. Айтос732.00 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 08.10.2018г. до 08.11.2018г.09.11.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org