Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
Земя117,39/ 4006кв.м.ид.ч.гр. Черноморец, общ. Созополгр. Черноморец, м-т Аклади1800Таня Михова10.09.18г. до 10.10.18г.11.10.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
ПАСИЩЕ- МЕРА 3.245дка VІІ-ма категория м.»Сара Йоолу» имот.№ №330023с.Грозден344.00лв.А.Димитрова05.09.2018г.до 05.10.2018г.08.10.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
1/3 ид.ч. от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ3.600 дкам.“Корията“ обр.имот № 550014 с.Съединение 600.00А.Димитрова 05.10.2018г.до 05.11.2018г. 06.11.2018г. КбРСОбявление
1/3 ид. ч. от ЛОЗЕ 1.763 дка м.»Лозята» обр.имот № 012166 с.Съединение 80А.Димитрова 05.10.2018г.до 05.11.2018г. 06.11.2018г КбРСОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА 27.206 дкаместност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с.Ведрово20 880,00лв.А.Димитрова19.09.2018г.до 19.10.2018г.22.10.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
1.ДВОРНО МЯСТО ведно с едноетажна масивна жилищна сграда, лятна кухня и гараж859 кв.м. 82 кв.м. 42 кв. м. 32 кв. м.с.Черноград, общ. Айтос с.Черноград, общ. Айтос 14303.50 лв. ДСИ при РС-гр.Айтосот 08.10.2018г. до 08.11.2018г.09.11.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
2.Празно дворно място 850 кв.м.с.Черноград, общ. Айтосс. Черноград, общ. Айтос732.00 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 08.10.2018г. до 08.11.2018г.09.11.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1/2 ид.част от дворно място ведно с 1/2 ид.част от жил.сградаДв. място от 900 кв. сграда-90 кв.м.УПИ-ІІІ-5 в кв.5Гара Церковски, общ.Карнобат2771,50лвА.Димитрова30.10.2018г. До 30.11.2018г.03.12.2018гКбРСОбявление
1/2ид.ч. от гараж36.93кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, к-с Изгрев, бл.18313 245 лв.Таня Михова26.10.18г.до 26.11.18г.27.11.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org