Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
Търговска двуетажна сграда1500 кв.мУПИ-ІІI- в кв.26 С. ОГНЕН Общ. Карнобат,31 986.00 лв.А. Димитрова26.06.2019г.до 26.07.2019г.29.07.2019г. 09:30часаРС-КарнобатОбявление
Самостоятелен обект в сграда – Апартамент.75.57 кв.м.Гр.Средец, Общ.Средец, Обл.Бургас Военни блокове, Бл.13, ет.2, ап.5 15 449.04лв. Ю.Кръстева02.07.2019г. до 02.08.2019г. 03.08.2019г. от 9,30ч.Канцеларията на съдебно –изпълнителна служба при Районен съд -Средец, стая 204, ет.2Обявление
1/2ид.ч. от гараж36.93кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, к-с Изгрев, бл.1839684Таня Михова15.07.19г.до 15.08.19г.16.08.2019г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
жилищна сграда210 кв.м.Приморско58356.501.474.196000Е. Анастасоваот 30.07.2019 г. до 30.08.2019 г.02.09.2019 г. –10:30 часастаята на ДСИОбявление
Бензиностанция75 987 кв.м.С.ЛозаревоОбщ. Сунгурларе3520А.Димитрова РС гр.Карнобат05.08.2019.до 05.09.2019г..09.09.2019г.КбРСОбявление
4/6 ид.ч. Дворно място с Едноетажна масивна сграда710кв.м.С. СърневоОбщ.Карнобат2214А.Димитрова РС гр.Карнобат05.08.2019.до 05.09.2019г..09.09.2019г.КбРСОбявление
1/6 ид.част от недв. имот апартамент УПИ I в кв.87 по ПУП на гр. Карнобат40.77 кв.м.Гр.Карнобат, Обл. Бургасул. Екзарх Антим I №41 бл.41, вх.1, ет.5, ап.142 325,60лв.А.Димитрова05.08.2019г.до 05.09.2019г.43717РС-КарнобатОбявление
ПАСИЩЕ- МЕРА3.245дка VІІ-ма категория м.»Сара Йоолу» имот.№ №330023с.Грозден236,16А.Димитрова13.08.2019г.до 13.09.2019г.16.09.2019г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА27.206 дка ,местност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с. Ведрово Общ. Сунгурларе16200А. Димитрова04.09.2019гдо 04.10.2019г07.10.2019г-9:30часаРС-КарнобатОбявление
ДВОРНО МЯСТО ЖИЛИЩНА СГРАДА685 кв.м. 83.52 кв.м. .гр.Айтос АЙТОС Ул. „Иван Комитов“№ 5 Ул. „Иван Комитов“ № 545 360 лв. 30 090 лв. ДСИ при РС-гр.Айтос ДСИ при РС-гр.Айтосот 02.09.2019г. до 02.09.2019г07.10.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org