Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
1.ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО850 кв.м.с.Черноград, общ. Айтосс.Черноград, общ. Айтос5755.86 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 17.04.2019г. до 17.05.2019г.20.05.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
самостоятелен обект – жилище52.66 кв.м.гр.Бургас к/с «Славей- ков» бл.51 ет.4 ап.2878580Диана Ставреваот 15.04.2019г. до 17 часа на 15.05.2019г.16.05.2019г. от 10.30 часаСградата на БРС – пл. Жени Патева №1, ет.2Обявление
Недв. Имот, предст. Дворно място с площ 915кв.м., в който е построена двуетажна жил. Сграда с площ 140кв.м. и съставл. УПИ IV-191 и V – 191 в кв. 14с.Богданово, общ.Средец, обл.Бургас4668Ю.Кръстева15.04.2019г. до 15.05.2019г.16.05.2019г.Районен съд гр.Средец, съдебно – изпълнителна служба, стая 204Обявление
незастроено дворно място с площ от 650 кв. м УПИ-XII-232 с.Екз. Антимово 1 355,60 гр. Карнобат 07.05. 2019г. 07.06. 2019г. 10.06. 2019г. от 9:30ч. гр. КарнобатОбявление
незастроено дворно мястоплощ от 420 кв.м УПИ XII-232 и УПИ XVI -231 с.Екз. Антимово876 гр. Карнобат 07.05. 2019г. 07.06. 2019г 10.06. 2019г. от 9:30ч гр. КарнобатОбявление
незастроено дворно място площ от 395 кв.м УПИ XVI -231 с.Екз. Антимово 876 лв.. гр. Карнобат 07.05. 2019г. 07.06. 2019г. 10.06. 2019г. от 9:30ч гр. КарнобатОбявление
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ВЕДНО СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ И СКЛАД ЗА ГОРИВО39 кв.м. и 69 кв.м. с.Лозарево общ.Сунгурларес.Лозарево общ.Сунгурларе3625,.92лв.А.Димитрова03.05.2019г.до 03.06.2019г.04.06.2019г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
ПАСИЩЕ- МЕРА 3.245дка VІІ-ма категория м.»Сара Йоолу» имот.№ №330023с.Грозден262.40лв.А.Димитрова14.05.2019г.до 14.06.2019г.17.06.2019г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
1/2ид.ч. от гараж36.93кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, к-с Изгрев, бл.18310760Таня Михова30.04.19г.до 30.05.19г.31.05.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
самостоятелен обект – жилище58.47 кв.м.гр.Бургаск/с «Славей- ков» бл.16 вх.7, ет.8 ап.десен70722Кольо Кръстевот 03.05.2019г. до 17 часа на 03.06.2019г.04.06.2019г. от 10.30 часаСградата на БРС – пл. Жени Патева №1, ет.2Обявление
1/8 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 4 ведно с 1/8 ид.ч.от принадлежащите към този апартамент - складово помещение, таванска стая и гараж.82.65 кв.м. 25 кв.м. 13.75 кв.м.гр.Айтосгр.Айтос, ул.»19 – ти февруари» № 56100.74 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 03.06.2019г. до 03.07.2019г.04.07.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org