Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
ДВОРНО МЯСТО ведно с построена масивна сграда873 кв.м. 50 кв.м.С. Пещерско Общ.гр.АйтосС. Пещерско, общ.гр.Айтос,7532.50 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 22.02.2019г. до 22.03.2019г.25.03.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1/8 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 4 ведно с 1/8 ид.ч.от принадлежащите към този апартамент - складово помещение, таванска стая и гараж.82.65 кв.м. 25 кв.м. 13.75 кв.м.гр.Айтосгр.Айтос, ул.»19 – ти февруари» № 56778.60 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 11.03.2019г. до 11.04.2019г.12.04.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ВЕДНО С ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕЯ СЪОРЪЖЕНИЯ И СКЛАД ЗА ГОРИВО39 кв.м. 69 кв.м. с.Лозарево общ.Сунгурларес.Лозарево общ.Сунгурларе4028.80лв.А.Димитрова28.02.2019г.до 28.03.2019г.29.03.2019г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
жилищна сграда220 кв.м.Приморско58356.501.474.1103540.00 лв.Е. Анастасоваот 26.02.2019 г. до 26.03.2019 г.27.03.2019 г. –10:30 часастаята на ДСИОбявление
 Триетажна масивна жилищна сградаПартерен етаж 95 кв.м.; I ет. 120 кв.м; II ет. 120 кв.м.; тавански 120 кв.м.Приморско58356.502.514239400.00 лв.Е. Анастасоваот 25.02.2019 г. до 25.03.2019 г.26.03.2018 г. – 10:00 часастаята на ДСИОбявление
1/14 ид.част от Едноетажна полумасивна жилищна сграда 164кв.м./100кв.м. по данъчна декларацияУПИ-ХІІI-3164 в кв. 201Гр.Карнобат, ул. Витоша № 491138.40лв.А.Димитрова15.03.2019г.до 15.04.2019г.16.04.2019г. 10:30часаРС-КарнобатОбявление
1/2 ид.част от поземлен имот лозе1580.00 дкаместност »Юсуок» имот.№ 49549.16.20 по КККР с.Мъдрино осма категорияс.Мъдрино общ.Карнобат469,6А.Димитрова15.03.2019г.до 15.04.2019г.16.04.2019г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
1/6ид.ч. от п.и с идент. 65560.15.25, кат.трета3402кв.м.с.Светлинам. Конар-ката,400Ю.Кръстева11.03.2019г до 11.04.2019г.12.04.2019г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от п.и с идент. 65560.24.18, кат. трета4001кв.м.с.Светлинам. Дрем-джите480Ю.Кръстева11.03.2019г до 11.04.2019г12.04.2019г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС Средец Обявление
1/6 ид.ч. от поз.имот с идент.65560.27.27, кат. четвърта3585кв.м.с.Светлинам. Каш-лището,426.40лв.Ю.Кръстева11.03.2019г до 11.04.2019г12.04.2019г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз.им. с идент. 65560.36.29, кат. трета2698кв.м.с.Светлинам. Големия юрт, 320Ю.Кръстева11.03.2019г до 11.04.2019г12.04.2019г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
1/6 ид.ч. от поз. имот с идент. 65560.37.16, кат. трета2999кв.м.с.Светлинам. Ченгине- баир346.40лв.Ю.Кръстева11.03.2019г до 11.04.2019г12.04.2019г. 9,30ч.Канцеларията на съдебния изпълнител, ст. 204 в РС СредецОбявление
Самостоятелен обект в сграда – апартамент.75.57 кв.м.Гр.Средец, Общ.Средец, Обл.Бургас Военни блокове, Бл.13, ет.2, ап.517165,6Ю.Кръстева18.03.2019г. До 18.04.2019г. 19.04.2019г. от 9,30ч.Канцеларията На съдебно –изпълнителна служба при Районен съд -Средец, стая 204, ет.2Обявление
Поземлен имот с площ от 1.530 дка, ведно с построената в имота СГРАДА1.530 кв. м.с. Медово, общ. Помориес. Медово, общ. Поморие80 884.22 леваТеодора Петрова15.03.2019 г. 15.04.2019 г.20.12.2018 г. в 9.00 часастаята на ДСИОбявление
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org