Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Съдебна структура Магистрати

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


МАГИСТРАТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдия РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Зам.Председател: съдия А.Андонова

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ


Зам.Председател: съдия Р.Темелкова

1.АНТОАНЕТА АНДОНОВА-ПАРАШКЕВОВА

2. ДАРИНА КОСТОВА

3. ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

4. ВЕЛА СТАЙКОВА

5. РАДОСТИНА КАЛИМАНОВА

6. ДЕСИСЛАВА ЩЕРЕВА

7. ПАВЕЛ ХАНДЖИЕВ

8. ЯНКО НОВАКОВ

9. ИВО ДОБРЕВ

10. СИМЕОН МИХОВ

 


 

 

1. РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

2. МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

3. КИРИЛ ГРАДЕВ

4. АЛБЕНА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА

5. РОСЕН ПАРАШКЕВОВ

6. ГАЛЯ БЕЛЕВА

7. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

8. ВЯРА КАМБУРОВА

9.КАЛИНА ПЕНЕВА

10.  КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА

11.  ДАНИЕЛА МИХОВА

12.  ВЕСЕЛКА УЗУНОВA

13.  ТАНЯ РУСЕВА – МАРКОВА

14.  ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА-ВЪРБАНОВА

 15. ВАЛЕНТИНА КЪРПИЧЕВА-ЦИНЦАРСКА

16. ДИМАНА ГЕОРГИЕВА КИРЯЗОВА

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Зам.Председател: съдия П.Петрова-Дакова

 

МЛАДШИ СЪДИИ

1. ПЕТЯ ПЕТРОВА – ДАКОВА

2. ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ

3. ЦВЕТА ПОПОВА

4. СЪБЧО СЪБЕВ 

5. СТЕФАН СТОЙКОВ

6. ДАНИЕЛ МАРКОВ

7. КАТЯ ГОСПОДИНОВА

8. ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

9. ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

10. АНГЕЛ ГАГАШЕВ

11. СВЕТЛИН ИВАНОВ

12. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА1. МАРТИН БАЕВ

2. СИЯНА ДИМИТРОВА

3. КРАСИМИР СОТИРОВ

4. ТОДОР МИТЕВ

 

   

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Вътрешни правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в Окръжен съд - Бургас

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org